Prawo

Regulacje prawne

Regulacje prawne. Zakup działki pod budowę nieruchomości. Akt notarialny. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Decyzja o warunkach zabudowy. Pozwolenie na budowę. Pozwolenia dodatkowe. Umowy z dostawcami mediów. Przepisy budowlane. Obowiązek informacyjny.